Ce reprezintă de fapt cartea funciară?

Cartea funciară nu este altceva decât un așa numit registru public, care cuprinde evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate. Atâta timp cât nu se dovedește contrariu, cartea funciara reprezinta modalitatea prin care se poate dovedi existența dreptului înscris în folosul persoanei care a dobândit un drept imobiliar. Mai mult decât atât, cartea funciara este mijlocul prin care se realizează pe teritoriul țării publicitatea imobiliara. În lipsa acesteia, aceste elemente descrise anterior nu ar putea avea loc.

Componentele carții funciare

Cartea funciara este alcatuită dintr-o serie de elemente, fiecare cu importanță ridicată. În primul rând, aceasta are un titlu care trebuie sa conțina obligatoriu un număr și numele localității în care este situat imobilul, dar și din alte trei părți:

1. Partea I (foaia de avere) - unde avem de-a face cu descrierea imobilului. Mai mult decât atât, la anexa I a acesteia găsim și planul imobilului;

2. Partea a-II a (foaia de proprietate) - aici regăsim înscrierile privin dreptul de proprietate;

3. Partea a-III a (foaia de sarcini) - înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini

La rândul lor, fiecare din aceste parți sunt alcătuite din alte serii de elemente dupa cum urmeaza:

Partea I sau foaia de avere este alcatuita în primul rând din numărul de ordine ce reprezintă totodată și indicativul pentru teren (A.1) și pentru fiecare costrucție (A.1.1), precum și cel cadastral al imobilului. Tot în cadrul acestei părți regăsim suprafața imobilului, destinația și categoriile de folosință. În anexa acestei părți, după cum aminteam anterior, regăsim planul imobilului.

În cadrul celei de-a doua parți regăsim o serie mai numeroasă de elemente precum numele proprietarului, actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, stramutările proprietății, dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzatoare proprietății publice, servituțile constituite în folosul imobilului, faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, recepția propunerii de dezmembrare ori de comasare și respingerea acesteia, interdicțiile de înstrainare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare și amenajare dar și clauza de inalienabilitate a imobilului.

În ultima parte sunt cuprinse dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță; faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în aceasta parte; sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.