Întrebări

Informează-te de la surse sigure

Informarea clientului nostru este un lucru foarte important pentru noi. Având în vedere multitudinea de informații eronate aflate în mediul virtual, noi cei de la 3D Topo View v-am pregătit o serie de Întrebări & Răspunsuri utile. 

Apăsați pe întrebarea dorită pentru a se afișa răspunsul.

 • Ce este cadastrul, ce este cartea funciară?

  Cadastrul  este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară.

  1. Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției configurației și mărimii suprafețelor parcelelor si construcțiilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari.
  2. Funcția economică evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor și calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare.
  3. Funcția juridică se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și prin înscrierea în cartea funciară.

  Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatură cu imobilele. Pe scurt, înscrierea în Cartea Funciara (intabularea) unui imobil, are aceeași funcție ca și cartea de identitate pentru o persoană.

 • Când avem nevoie de cadastru și intabulare?
  • Imobilul (teren cu sau fără construcție) nu este înscris în cartea funciară
  • Se construiește sau se demolează o construcție
  • Imobilul (teren cu sau fără construcție) se dezlipește sau se alipește
  • Imobilul  (teren cu sau fără construcție) se modifică (modificare suprafața, schimbare de limită, schimbare de categorie de folosință)
  • Construcția înscrisă în cartea funciară se apartamentează ( dezmembrează) sau apartamentul se subapartamentează
  • Apartamentele se unesc formând un apartament mai mare sau reîntregesc construcția
  • Construcția sau apartamentul își schimbă destinația
  • Cartea funciară a fost distrusă, pierdută sau sustrasă și trebuie reconstituită
  • Se dorește constituirea unui drept de servitute pe o anumită parte din imobil
  • Imobilul ( teren cu sau fără construcție) deși înscris în cartea funciară nu este integrat în sistemul național (cazul cărților funciare vechi)
 • Care sunt actele necesare executării documentației de cadastru, pe care trebuie să le pună la dispoziție proprietarul?

  Acte de proprietate în copie legalizată, cum ar fi:

  • act vânzare - cumpărare și proces verbal de predare primire (în cazul cumpărării de la stat)
  • certificat de moștenitor
  • titlu de proprietate asupra terenului
  • autorizație de construcție și proces verbal de recepție finală - în situația în care imobilul s-a construit ulterior dobândirii terenului
  • act donație
  • hotărâre judecatorescă definitivă și irevocabilă
  • acte identitate proprietar
  • certificatul fiscal de la serviciul taxe și impozite locale de pe raza județului pe care se află imobilul
 • Care este tariful pentru efectuarea operațiunilor de cadastru și carte funciară?

  Costurile necesare întocmirii cadastrului și intabulării sunt împărțite în două: onorariul perceput de firma care întocmește documentația cadastrală și taxa percepută de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara.