SERVICII

CADASTRU ȘI INTABULARE

Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară. Pe lângă consultanța gratuită, venim în ajutorul dumneavoastră pentru înscrierea și/sau actualizarea informatiilor din sistemul integrat de cadastru și pubicitate imobiliară cu urmatoarele tipuri de documentații:
 • Vezi documentațiile
  • documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
  • documentație pentru actualizarea
   informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidențele de cadastru și
   carte funciară
  • înscriere/radiere construcții;
  • modificare limită;
  • modificare suprafață;
  • actualizare categorii de folosință/destinații pentru o parte din imobil;
  • repoziționare;
  • identificarea părții din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil
  • documentație de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidența căruia a fost înregistrat în cartea funciară
  • documentație întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;
  • documentație pentru dezlipire/alipire teren;
  • documentație de primă înregistrare UI;
  • documentație pentru apartamentare;
  • documentație pentru subapartamentare/alipire UI;
  • documentație pentru reapartamentare;
  • documentație în vederea reconstituirii cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase.

TOPOGRAFIE

Topografia, se ocupă cu studiul, măsurarea şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a terenului cu toate formele de planimetrie şi de relief existente. Măsurătorile de teren împreună cu reprezentarea lor pe plan se numesc ridicări topografice. Rezultatul concret al unei ridicări topografice este planul topografic sau harta topografică. 3D TOPOVIEW dispune de tehnologie de ultimă generație și personal calificat, fiind în masura să vă ofere o gamă completă de servicii topografice:
 • Vezi lista cu serviciile topografice
  • Planuri de situație în vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism;
  • Întocmirea de planuri analogice (hârtie) și digital (formate:dwg, dxf, etc.);
  • Întocmirea modelului analogic și digital 3D, incluzând curbe de nivel;
  • Plan de situație la platforme industriale;
  • Planuri de situație necesare proiectelor de infrastructură (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc) - oriunde în țară;
  • Trasarea axelor construcțiilor și punctelor caracteristice ale construcțiilor;
  • Nivelment de mică și mare precizie;
  • Transmiterea cotelor în groapa de fundare;
  • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale construcțiilor;
  • Supravegherea comportării clădirilor în timpul construcției și după finalizarea acesteia
  • Întocmirea profilelor longitudinale și transversale ale căilor de comunicație;
  • Trasare limite proprietate în conformitate cu coordonatele avizate.
  • Asistența topografica de santier.

GEODEZIE

Geodezia este o ramură a matematicii aplicate și a științelor pământului care stabilește prin observații și măsurători poziția exactă a punctelor, figurilor și ariilor unor porțiuni mari din suprafața terestră, identifică forma și dimensiunile Pământului și variațiile gravitației terestre în spațiu tridimensional și în timp.

Societatea noastră vine în ajutorul dumneavoastra cu urmatoarele servicii în domeniul geodeziei:

 • Vezi lista cu servicii
  • Determinarea coordonatelor planimetrice, coordonatelor geografice
  • Realizarea și îndesirea rețelei geodezice prin metode clasice sau prin metode GPS
  • Măsurători de înaltă precizie folosind metode GPS.
  • Poziționare, identificare, determinare coordonate, figurare imobile în Google Earth

Oferim consultanță gratuită

Pentru orice întrebare legată de domeniile noastre de activitate ne poți contacta și gratuit te îndrumăm spre luarea celei mai bune decizii.

office@3dtopoview.ro  •  0748.639.140